ประเภทเว็บไซต์ในปัจจุบัน

ประเภทเว็บไซต์ในปัจจุบัน

เว็บไซต์ในปัจจุบันมีเกิดขึ้นทุกวันถ้าจะให้นับว่ามีเท่าไหร่ บอกได้สองคำว่า "มากมาย" แต่ละเว็บไซต์ก็มีรูปแบบ หน้าตา เนื้อหา แตกต่างกัน จึงมีการแบ่งประเภทเว็บไซต์ในปัจจุบัน ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

  • 1. เว็บบล็อก (Blog) คือ เว็บที่ใช้เขียนหรือโพสข้อมูลที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรือ สื่อมีเดีย คล้ายๆกับเขียนไดอารี่ เขียนบทความ เขียนนิยาย
  • 2. เว็บไซต์องค์กรหรือบริษัท เว็บประเภทนี้จะมีข้อมูลเนื้อหาเป็นส่วนๆเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถหาข้อมูลในส่วนต่างๆได้ง่าย องค์กรหรือบริษัทส่วนใหญ่จะทำเว็บประเภทนี้
  • 3. เว็บไซต์ขายของออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อให้สามารถจับจ่ายซื้อของบนโลกออนไลน์ได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก
  • 4. เว็บชุมชนออนไลน์หรือเว็บบอร์ด(Webboard) เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งร่วมกัน เป็นประโยชน์ให้กันและกัน
  • 5. เว็บแนว Social คือ เว็บที่ใช้สำหรับพูดคุย สื่อสาร แชร์สิ่งต่างๆให้กัน มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เช่น facebook, google+